Actueel

De praktijk is op werkdagen geopend van 8-17h met uitzondering van dinsdagmiddag. Tijdens vakanties en vrije dagen kunt  u een collega huisarts bereiken.

Zie voor adresgegevens waarnemende huisartsen.

LSP / toestemming uitwisseling medische gegevens

Als u in het weekend of ’s avonds de huisartsenpost bezoekt, dan kan de waarnemend arts via een beveiligd netwerk uw medische gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan andere zorgverleners. Dat kan alleen met uw toestemming. Dit geldt voor alle patienten van 16 jaar en ouder. Voor kinderen tot 16 jaar moeten de ouders toestemming geven. Tevens geven de kinderen tussen de 12 en 16 jaar ook zelf hun toestemming.
U kunt via www.ikgeeftoestemming.nl uw toestemming verlenen.Voor toestemming online heeft u een DigiD nodig.

 

Praktijkondersteuner GGZ

Er zijn twee psychologen werkzaam bij de praktijk. Zij begeleiden mensen met uiteenlopende lichte  psychische  klachten. Beiden zijn werkzaam op een locatie dichtbij de praktijk. U kunt bij hen terecht na doorverwijzing door de huisarts. De psychologen werken voor 4 verschillende huisartsenpraktijken.

Begeleiden van mensen met chronische aandoeningen

De praktijk is aangesloten bij een zorggroep. Samen met ruim honderd andere huisartsenpraktijken in de regio  begeleiden de praktijkverpleegkundigen mensen met chronische ziekten of een risico hierop  ( suikerziekte, hoge bloeddruk, risico op hart- en vaatziekten)  zoveel mogelijk  op dezelfde manier.

De naam van de zorggroep  is ROHWN ( Regionale Ondersteuning Huisartsen West- Nederland).

Gezonde leefstijl

Op de site: www. leidengezondenwel.nl vindt u makkelijk het beweegaanbod in Leiden- Noord.

 

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.