Actueel

De volgende vakantie is van 28 december 2020 t/m 1 januari 2021.

In de vakantie nemen andere  artsen waar.

Zie voor adresgegevens en telefoonnummers  waarnemende huisartsen.

LSP / toestemming uitwisseling medische gegevens

Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost tijdens de coronacrisis

Als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp  mogen  de artsen nu tijdelijk uw medische gegevens inzien.

Indien u bezwaar heeft hiertegen, kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken.

U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt.