Actueel

De praktijk is momenteel geopend tijdens kantoortijden.

Tijdens vakanties nemen onze  collega’s waar.

Zie voor adresgegevens waarnemende huisartsen.

LSP / toestemming uitwisseling medische gegevens

Als u in het weekend of ’s avonds de huisartsenpost bezoekt, dan kan de waarnemend arts via een beveiligd netwerk uw medische gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan andere zorgverleners. Dat kan alleen met uw toestemming. Dit geldt voor alle patienten van 16 jaar en ouder. Voor kinderen tot 16 jaar moeten de ouders toestemming geven. Tevens geven de kinderen tussen de 12 en 16 jaar ook zelf hun toestemming.
U kunt via www.ikgeeftoestemming.nl uw toestemming verlenen.Voor toestemming online heeft u een DigiD nodig.

Begeleiden van mensen met chronische aandoeningen

De praktijk is aangesloten bij een zorggroep. Samen met ruim honderd andere huisartsenpraktijken in de regio  begeleiden de praktijkverpleegkundigen mensen met chronische ziekten of een risico hierop  ( suikerziekte, hoge bloeddruk, risico op hart- en vaatziekten)  zoveel mogelijk  op dezelfde manier.

De naam van de zorggroep  is ROHWN ( Regionale Ondersteuning Huisartsen West- Nederland).